Terms and Conditions - iklanekamaya.com
Terma dan Syarat
(Sila baca dengan teliti 9 klausa terma dan syarat sebelum anda hantarkan iklan anda dalam iklanekamaya.com)
   
1.
iklanekamaya.com TIDAK bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung terhadap sebarang kerugian, kehilangan keuntungan akibat daripada  kepercayaan, pergantungan dan penggunaan sebarang jenis maklumat iklan yang terkandung dalam laman web ini.
2. iklanekamaya.com TIDAK bertanggungjawab dan menyokong mana-mana iklan produk, perkhidmatan, komentar, ulasan, pandangan, cadangan dan/atau maklumat lain yang terkandung dalam laman web in.
3. iklanekamaya.com mempunyai hak untuk menamatkan atau menggantung akaun tidak aktif ATAU kandungan dalam iklan anda yang berunsurkan seks atau gambar separa seksi, perkauman, sesitiviti kaum dan bersifat spam.
4. iklanekamaya.com mempunyai hak untuk mengemaskini atau menghapuskan iklan yang tidak berkaitan. Penghapusan iklan dilakukan tanpa sebarang notis. Anda boleh hubungi kami melalui "Contact Us" untuk sebarang kemusykilan.
5. Segala maklumat profil yang anda berikan seperti email, nombor telefon dan alamat. Pihak kami tidak akan dedahkan kepada sesiapa bagi tujuan kegunaan tertentu.
6. Anda boleh mengubahsuai, menghapus serta menambah mana-mana iklan anda ATAU mengemaskinikan profil melalui "Dashboard" yang disediakan. Justeru anda perlu "Register" terlebih dahulu sebagai pengguna yang sah dan berdaftar.
7. Dalam keadaan tertentu, iklanekamaya.com berhak untuk mengubah, membatal atau menambah klausa terma dan syarat tanpa notis.
8. Iklan berbentuk PREMIUM mestilah dibayar terlebih dahulu kepada iklanekamaya.com sebelum ianya disiarkan secara eksklusif oleh kami.
9. Sekiranya maklumat yang dikehendaki TIADA dalam laman web ini, anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan borang "Contact Us".
   
  Admin, iklanekamaya.com